Systém 2020

Systém 2020 - modulárne riešenie

 • Možné pripojiť až 20 digitálnych IQ sond
 • USB rozhranie
 • Digitálne výstupy Profibus, Modbus RTU, Ethernet / IPTM, Modbus TCP
 • Dataloger
 • Voliteľne pripojenie cez modem analógového alebo GSM modemu
 • Jednoduché rozšírenie systému
 • Jednoduchá aktualizácia softvéru

 

WTW Systém 2020 ponúka pre čistiarne odpadových vôd a priemyselne aplikácie takmer neobmedzené možnosti.

Plánujete sieť meraní s viacerými sondami, alebo ju chete vybudovať krok za krokom?

Systém XT 2020 predstavuje  pre Vás to ideálne riešenie:

Je navrhnutý ako skladačka a môže "rásť" spolu s Vašimi rastúcimi požiadavkami. Táto flexibilita robia systém veľmi atraktívny už pre malé, stredne veľké, ale aj pre väčšie čistiarne odpadových vôd. Akékoľvek mysliteľné aplikácie, ako je sledovanie pH, vodivosti a zákalu na odtoku z ČOV, riadenie nitrifikácie/denitrifikácie, veku kalu, kalového hospodárstva a tiež kompletna analytika odpadových vôd sú podporované jediným systémom - pri výrazne nízkych investičných nákladoch a veľmi ekonomickej prevádzke.

Prítok
 
Aktivácia
 
Dosadzovacia
nádrž
Odtok
 
NH4-N, NO3-N, CHSK/TOC / DOC/ BSK/SAC, UVT
 
NH4-N, NO3-N, CHSK/TOC / DOC/ BSK/SAC, UVT
 
Zákal, TSS, rozhranie voda-kal

 
NH4-N, NO3-N, NO2-N, pH, vodivosť, kyslík, zákal,CHSK/TOC/DOC/
BSK/ SAC, UVT

 

Technické parametre systému 2020

 Počet sond v systéme až  20 sond
 Prúdové výstupy a relé až do 48 x (0) 4–20 mA a relé (dohromady)
 BUS komunikácia PROFIBUS, MODBUS RTU, Ethernet/IP, MODBUS TCP
 USB-interfejs pre update softvéru, obnovenie nastavení a prenos údajov
 Dataloger až pre 525.600 záznamov
 BackUp funkcia kontrolera áno
 Vstavaná ochrana proti blesku áno
 EMC  áno

Podrobné informácie o dodávkach, technických parametroch, možných konfiguráciách a funkciách, možete nájsť IQSN katalógu alebo letáku.

 

IQ-LabLink - spojenie so svetom laboratória

Výhody na prvý pohľad:

 

 • Softvérom podporované rutiny pre bezpečný prenos dát z laboratória do on-line systému.
 • Bezpečné a jednoduché prideľovanie on-line a laboratórnych meraní prostredníctvom pracovných súborov a funkcií.
 • Integrovaná funkcia pomoci s návodmi  pre správne spracovanie.
 • Skontroluje úplnosť a vierohodnosť.
 • Kompletné načítanie všetkých dát pomocou jedného tlačidla bez akéhokoľvek prerušenia on-line merania.

 

IQ-LabLink umožňuje výmenu uložených dát medzi IQ SENSOR NET systémom a laboratórnymi prístrojmi. Výmena je robená prostredníctvom spoločného USB kľúča, ktorý slúžia ako nosič dát medzi on-line systémom a laboratórnymi prístrojmi. Podmienkou je, aby obe zariadenia mali túto funkciu a boli vybavené rozhraním USB. Prvými WTW prístrojmi s touto funkciou, sú dva spektrofotometre - photoLab® 6100 VIS a photoLab® 6600 UV-VIS (laboratórne prístroje) a terminál/kontroler  MIQ/TC 2020 XT so systému IQ SENSOR NET.

 

Funkcia Elektronického kľúča s programovateľným nastavením prístupu

 • Ochrana proti nepovolenému vstupu do systému
 • Nastavenie  individuálneho prístupu do systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcie:


Ak je aktivovaná funkcia Elektronického kľúča v systéme IQ SENSOR NET, znamená to, že USB kľúč funguje ako elektronický kľúč umožňujúci prístup k systému.
Kódovaný súbor je teda uložený na pamäťovom USB kľúči. Po zasunutí USB kľúča  a prečítaní súboru sa systém aktivuje.
Je tiež možné povoliť iba určité funkcie a tak personalizovať prístup (prehliadanie, servis až po administráciu).

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: