Spektrometrické sondy

Merania organického zaťaženia bez chemikálií (parametre: CHSK, TOC, DOC, BSK UVT, SAC).

  • Bez kalibrácie, presné meranie
  • Extrémne robustná aj v agresívnych médií
  • Minimálne nároky na čistenie

 

 

Bez kalibrácie, presné meranie

Vďaka inovatínej technike merania spektra a stanoveniu algoritmov na základe dlhodobých analýz, nie je potrebná klibrácia sondy

Extrémne robustná aj v agresívnych médií

Spektrálne sondy sú veľmi odolné voči vplyvom prostredia vďaka použitým, vysoko kvalitným materiálom tela sondy ako je titán a PEEK a  meracím okienkam zo zafírového skla.

Minimálne nároky na čistenie

Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia

Integrovaný ultrazvukový zdroj vyvoláva vibráciu meracích okien. Vibrácia v ultrazvukovom kmitočte bráni tvorbe povlaku a zanášaniu meracích okienok. To zabezpečí počas celej doby životnosti sondy spoľahlivé meranie. A netreba zabudnúť, že naviac nepotrebujete meniť žiadne stierače a tesnenia!

 

 

WTW spektrálne sondy

 

 

CarboVis 70x IQ (TS)

Vhodná pre meranie TOC, CHSK a ďalších parametrov uhlíka na prítoku a odtoku z komunálnych čistiarní odpadových vôd

 
  Model CarboVis 701 IQ CarboVis 701 IQ TS CarboVis 705 IQ CarboVis 705 IQ TS
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-720 nm
  Použitie (optimalizované   pre komunálne ČOV) Prítok, Aktivácia Prítok, Aktivácia Odtok Odtok
  Rozsah merania   0…20000/12500 mg/l
  CHSK (celk/rozpl)

  0…20000 mg/l TOC
  0…12500 mg/l DOC
  0…8000 mg/l BSK
  0…5000/3000
  m-1 SAK254(celk/rozp)

  0…100,0 % UVT 254
  0…20000/12500 mg/l
  CHSK (celk/rozpl)

  0…20000 mg/l TOC
  0…12500 mg/l DOC
  0…8000 mg/l BSK
  0…5000/3000
  m-1 SAK 54(celk/rozp.)

  0…100,0 % UVT 254
  0,00-15,00 g/l TS
  0…800 mg/l
  CHSK (celk/rozpl)

  0…500 mg/l TOC
  0…500 mg/l DOC
  0…8000 mg/l BSK
  0…600
  m-1 SAK254(celk/rozp)

  0…100,0 % UVT 254
 0…800 mg/l
  CHSK (celk/rozpl)

  0…500 mg/l TOC
  0…500 mg/l DOC
  0…8000 mg/l BSK
  0…600
  m-1 SAK254(celk/rozp)

  0…100,0 % UVT 254
0,0-900,0 mg/l TS
  Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET  
  System
182 a 2020 182 and 2020 182 and 2020 182 and 2020

 

NiCaVis

Súčasné meranie dusičnanov a až 3 uhlíkových parametrov (Podľa výberu: CHSK, DOC, TOC, BSK, UVT, SAC). Perfektná sonda pre monitorovanie na odtoku ČOV!

 

  Model NiCaVis 705 IQ
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-720 nm
  Použitie (optimalizované   pre komunálne ČOV) Odtok
  Rozsah merania 0,00 ... 50,00 mg/l NO3-N
0,0…800,0 mg/l CHSK (celk/rozp)
0,0…500,0 mg/l TOC
0,0…500,0 mg/l DOC
0,0…500,0 mg/l BSK
0,0…600,0 m-1 SAK 254 (tot/dis)
0,0…100,0 % UVT 254
 Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET System 182 a 2020

 

NiCaVis701/705 IQ NI

Úplná flexibilita pre vaše meranie. Súčasné stanovenie dusičnanov, dusitanov a až 3 uhlíkových parametrov (podľa výberu: CHSK, BSK, TOC, DOC, SAC, UVT).

  Model NitCaVis 701 IQ NI NitCaVis 705 IQ NI
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-390 nm
  Použitie (optimalizované   pre
  komunálne ČOV)
Prítok, Aktivácia Odtok
  Rozsah merania   0,0...150,0 NO3-N
  0,00…75,00 mg/l NO2-N
  0…20000/12500 mg/l CHSK (celk/rozpl)
  0…20000 mg/l TOC
  0…12500 mg/l DOC
  0…8000 mg/l BSB
  0…5000 m-1 SAK 254 (celk)
  0…100,0 % UVT 254
  0,00...50,00 mg/l NO3-N
  0,00…25,00 mg/l NO2-N
  0,0…800,0 mg/l CSB (celk/rozp)
  0,0…500,0 mg/l TOC
  0,0…500,0 mg/l DOC
  0,0…500,0 mg/l BSB
  0,0…600,0 m-1 SAK 254 (celk)
  0…100,0 % UVT 254
 Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET System 182 a 2020
 

 

Pre ďalšie informácie si stiahnite náš leták 

späť

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: