Príprava vzorku

Online –      Kontinuálna príprava vzorky • Spoľahlivé • Nízke nároky na údržbu

 

Príprava vzorky je zvyčajne potrebné pre spoľahlivú prevádzku on-line analyzátorov na komunálnych a priemyselných čistiarniach odpadových vôd. Príprava vzorky je dôležitá na ochranu analyzátorov a ich súčastí, aby nedošlo k upchatiu hadicového systému pevnými látkami alebo kontaminácii baktériemi. Príprava systému vzoriek a analýzátorový systém musia byť navzájom zladené tak, aby bola zaručená presná a nepretržitá prevádzka merania pri čo najnižších nárokoch na údržbu.
WTW analyzátory analyzátory v kombinácii s vhodnou prípravou vzorky poskytujú väčšiu prevádzkovú spoľahlivosť a dostupnosť.

 

WTW systémy pre prípravu vzorky:

Biologické čistenie - Aktivácia:
On-line analyzátory sa na ČOV často používajú pre riadenie biologického čistenia - aktivácie. WTW pre tieto účely vyvinula systém pre prípravu vzoriek PurCon®. In contrast to preparation techniques based on the sedimentation principle, this low-maintenance system provides a constant flow of permeate.

 

Odtok z ČOV:
Pre monitoring na odtoku z ČOV, WTW TresCon® Analyzázoty vo väčšine prípadov nie je potrebná príprava vzorky. Funkcia AutoClean® integrovaná v programe analyzátorov TresCon® umožňuje meranie priamo vo vyčistenej vode.

 

 

Biologické čistenie - Aktivácia:

PurCon® – perfektná príprava vzorky

  • Kontinálna príprava vzorky
  • Permeát bez pevných látok a baktérií
  • BubbleClean®, samočistenie – nízke nároky na údržbu

 

 

 

 

PurCon® je filtračný systém pre kontinuálnu prípravu vzorky,  ktorý bol špeciálne navrhnutý pre použitie na čistiarňach odpadových vôd. Na rozdiel od konvenčných systémov, kde sa na prípravu vzorky používa napríklad sedimentácia, jednotka  PurCon® zabezpečuje nepretržitý tokpermeátu bez pevných častíc a baktérií; BubbleClean® samočistenie zároveň zabezpečujemajú nízke nároky na údržbu. Tento systém pre prípravu vzorky je vhodný pre širokú škálu aplikácií v čistiarňach odpadových vôd; aj pre použitie v biologickom čistení sa ťažko sedimentujôcim kalom.

Filtračný systém PurCon®  je ideálnym doplnkom k analytického systému TresCon®, a dokáže zásobovať permeátom až tri on-line analyzátorové moduly súčasne.

 
Permeát prívod do analyzátora kontinuálne
  Výkon 3.6 l/h max., nastaviteľné v 4 krokoch
  Kvalita bez pevných častíc a baktérií
Výkon pumpy Minimum … maximum 400 ... 1.500 l/h približne

 

PurCon® IS – príprava vzorky in-situ bez nutnosti externej pumpy

  • Priame použitie in-situ
  • Kontinuálna príprava vzorky
  • Samočistenie “BubbleClean®”

 

 

 

 

 

 

PurCon® IS pozostáva z fitračnej jednotky, ktorá je ponorená priamo vo vzorke, sacej hadice, riadiacej jednotky, ktorú je možné montovať do vonkajšieho prostredia. Permeát je dopravovaný hadicou až do analyzátorovej jednotky. Hadica permeátu môže byť podľa vonkajších podmienok vyhrievaná, aby sa zabránilo zamŕzaniu. 

 

Množstvo
permeátu
PurCon® IS/2-230: pre jeden analyzátorový modul TresCon®
  PurCon® IS/4-230: až pre tri analyzátorové moduly TresCon®
 

Odtok z ČOV

  • PF 105 vzorkovací bypass
  • Prietoková sedimentačná nádoba VB 105

 

 

 

 

 

Na odtoku zo sekundárnej sedimentácie je obsah pevných častíc často tak vysoký, že je potrebná príprava vzorky pre analyzátor. Na odtoku z ČOV je možné analyzovať vzorku sa nalyzátorom TresCon® bez akejkoľvek prípravy vzorky ak sa spustí v programe funkcia AutoClean®, ktorá zabezpečí dostatočné automatické čistenie analyzátora.

Ak sa analyzátor TresCon® použíje pre analýzu mierne znečistených vôd na pripravu vzorky môžu slúžiť:

PF 105 vzorkovaci bypass pre prípravu nefiltrovanej vzorky.Jednotka pozostáva s rozdvojky v tvare Y a ventilu pre reguláciu toku v bypasse. Množstvo vzorky pre analyzátor sa reguluje jemnejším ventilom na vzorkovacej hadici.Hadicový systém analyzátora TresCon® chráni kovové sitko,ktoré je predradené pred prepadovú ádobu analyzátora.

VB 105 sedimentačná prietoková nádoba s kontinuálnym prietokom vzorky je určena pre prípravu nefiltrovanej vzorky. 

Pripojenie hadíc Ø 20 mm dia.
Hadica permeátu Length 1 m, 6 mm I.D.
Výkon pumpy 1000 ... 1500 l/h
Množstvo permeátu Approx. 3 l/h

Sekundárna sedimentácia

Na rozdiel od použitia filtračného systému PurCon® v aktivácii, je jeho použitie na filtráciu po sekundárnej sedimentácii ešte efektívnejšie. Je schopný dodávať vysoko kvalitný permeát po dhú dobu, nakoľko sa odstraňujú len zbytkové nerozpustné čatice, čo zároveň znamená mimoriadne nízke nároky na údržbu.

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: