On-site analyzátor

Analyzátor NH4-N  Alyza IQ do vonkajšieho prostredia

Alyza IQ

Perfektné riešenie na monitorovanie amoniakálneho dusíka na odtoku z ČOV a v útvaroch povrchových vôd - analyzátor do vonkajšieho prostredia na meranie amoniakálneho dusíka v sieti IQ SENSOR NET:

 • Minimálna spotreba činidla a minimálny odpad šetrí životné prostredie
 • Spoľahlivé výsledky aj pri veľmi nízkych koncentráciách NH4
 • Minimálna údržba
 • Ľahko sa ovláda
 • Jedno alebo dvojkanálová verzia
 • Kompatibilné s IQ SENSOR NET

Analyzátor amoniaku Alyza IQ NH4 je najnovším prírastkom v sieti IQ SENSOR NET. Môže byť ľahko integrovaný do nových a existujúcich systémov rovnako jednoduchým spôsobom ako akákoľvek sonda . Princíp merania je založený na fotometrickej indofenolovej metóde podľa DIN 38 406, ktorá je osvedčenou detekčnou metódou pre amoniakálny dusík. Vďaka mokrému chemickému meraniu priamo v procese je Alyza IQ dokonalým riešením na monitorovanie odpadových vôd z čistiarne, ako aj útvarov povrchových vôd.

Technické parametre

  Rozsah merania Rozsah  MR1: 0.02 ... 5.00 mg/l NH4-N
Rozsah MR2:  0.1 ... 20.00 mg/l NH
4-N
  Presnosť Rozsah MR1 : +/- 2%, +/- 0.02 mg/l
Rozsah MR2 : +/- 3%  +/- 0,1    mg/l
  Čas odozvy t90 < 5 min.
  Spotreba reagencií

Činidlo:
R-NH4/1-1A/B/C (MR1):       90 dní pri 10 min intervale merania
R-NH4/1-2A/B/C (MR2)        45 dní pri 10 min intervale merania

Čistiac roztok
C-NH4/1-1:                           6 mesiacov pr každodennom čistení
C-NH4/1-2                            6 mesiacov pr každodennom čistení

Štandard::     
S-NH4/1-0.0/-1.0/-4.0/-16.0: 6 mesiacov pri každodennom čistení

  Kalibrácia Manuálna alebo automatická (voliteľne)

 

ďalšie informácie nájdete v letáku

 

Špecifické príslušenstvo

Filtrácia Alyza IQ

 • Kompaktný dizajn (voliteľne - membránová pumpa integrovaná v skrini analyzátora AlyzaIQ)
 • Jednoduché a rýchle čistenie
 • Vysoká prevádzková bezpečnosť


Filtračný modul je namontovaný na koľajnici tak, aby sa ľahko vyťahoval z nádrže pre prípadnú údržbu.

 

Analyzátor NH4-N pre IQ SENSOR NET:

Perfektné riešenie na monitorovanie amoniaku vo výtokoch z čistiarní odpadových vôd a v útvaroch povrchových vôd - miestny analyzátor na meranie amónia v sieti IQ SENSOR NET:

 • Nízka spotreba činidiel a odpadu a z toho vyplývajúce nízke náklady
 • Spoľahlivé výsledky aj pri veľmi nízkych koncentráciách NH4
 • Automatická kalibrácia
 • Minimálna údržba
 • Ľahko sa ovláda
 • Kompatibilné s IQ SENSOR NET
 •  

Analyzátor amoniaku Alyza IQ NH4 je najnovším prírastkom v sieti IQ SENSOR NET. Môže byť ľahko integrovaný do nových a existujúcich systémov rovnako jednoduchých ako snímač. Princíp merania je založený na fotometrickej indofenolovej metóde podľa DIN 38 406, ktorá je osvedčenou detekčnou metódou pre amónium. Vďaka mokrému chemickému meraniu priamo v procese je Alyza IQ dokonalým riešením na monitorovanie odpadových vôd z čistiarne, ako aj útvarov povrchových vôd.

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: