IQ sondy

VisoTurb® a ViSolid®

On-line meranie zákalu a nerozpustených látok sa robí pomocou revolučnej technológie:
Kontinuálne meranie zákalu a nerozpustených látok sú veľmi dôležité parametre pre monitoring a riadenie moderných čistiarní odpadových vôd. Pre kontinálne meranie sa využívaju optické sondy, ktoré merajú intenzitu rozptýleného infračervené svetla.

So sondami  VisoTurb® 700 IQ a ViSolid® 700 IQ WTW predstavuje rodinu optických senzorov na meranie zákalu a nerozpustených pevných látok. Tieto sondy majú vstavaný ultrazvukový systém čistenia, ktorý zaručuje minimálnu údržbu a dlhodobú spoľahlivosť. Sonda VisoTurb® meria zákal nefelometricky v súlade s normou EN ISO 7027.  Sonda ViSolid®  meria koncentráciu kalu na princípe merania rozptýleného svetla.

 

Zákalová sonda VisoTurb®

  • Čistenie ultrazvukom bezmechanických častí
  • Nízka údržba
  • Kalibrácia z výroby
  • Dlhodobá stabilita (funkcia SensorCheck)

 

Meranie zákalu podľa nefelometrického princípu:
Na základe tohto princípu sa rozptýlené svetlo sa meria pod uhlom 90 stupňov. Táto metóda je ideálna pre nízky a stredný rozsah zákalu do 4000 FNU. V súlade s STN EN 27027 a ISO 7027, sa používa infračervené svetlo s vlnovou dĺžkou 860 nm. Táto vlnová dĺžka je mimo viditeľnej časti spektra - teda prípadné sfarbenie vzorky nemá vplyv na meranie.

FNU; NTU; TEF 0.05 ... 4000 FNU
mg/l SiO2; ppm SiO2 0.1 ... 4000 mg/l SiO2
g/l TSS 0.0001 ... 400 g/l TSS

 

Sonda VisoLid® pre meranie nerozpustených látok - koncentrácie kalu

  • Čistenie ultrazvukom bezmechanických častí
  • Nízka údržba
  • Kalibrácia z výroby
  • Dlhodobá stabilita (funkcia SensorCheck)

 

Princíp merania koncentrácie nerozpustných látok:
So zvyšujúcou sa koncentrácia nerozpustených látok (NL), sa budú častice vzájomne ovplyvňovať. S rastúcou koncentráciou sa môže stať, že nie každá častica je zasiahnutá so svetelného zdroja alebo ňou odrazené svetlo nie je detekovaný prijímacím zariadením - to môže viesť k chybnému meraniu. Takže metóda meranie rozptýleného svetla pod 90° uhlom sa používa na meranie zákalu a môže byť použitá len pre nižšie koncentrácie NL.
Z týchto dôvodu WTW v závislosti od koncentrácie používa dve metódy merania. V prípade nižších koncentráciách sa používa meranie rozptýleného svetla, v prípade vyšších koncentrácií, je lepšia metóda merania spätného rozptylu.

 
g/l SiO2 / % SiO2 0.01 ... 300 g/l SiO2
0.001 … 30% SiO2
g/l TS / % TSS 0.003 ... 1000 g/l TSS
0.0003 … 100% TSS

 

späť

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: