in-situ UV/VIS sondy

Meranie dusičnanov a dusitanov bez činidiel s novým spektrálnymi WTW sondami.

  • Vysoká spoľahlivosť merania
  • Jednoduché použitie
  • Minimálne náklady na prevádzku

 

 

 

 

Vysoká spoľahlivosť merania

Inovatívna spektrálna technika merania umožňuje detekciu dusičnanov a dusitanv priamo v procese. Vďaka meraniu v celom spektre (200-720nm) sa účinne odstraňuje vplyv zloženia matrice ako aj interferencie spôsobené zákalom. S týmito sondami máte zaručené vysoko presné a spoľahlivé výsledky merania!

Jednoduché použitie

Metóda optického meranie eliminuje časovo náročné kroky, ako je odber a príprava vzorky. Okrem toho nie je potrebná reakčná doba a meranie je takmer kontinuálne. Hodnoty merania sú vždy ľahko a rýchlo k dispozícii.

Minimálne náklady na prevádzku

Žiadne opotrebenie a výmena spotrebných a náhradných dielov, ako sú stierače a tesnenia, lebo sonda má bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia. A naviac nepotrebujete žiadne chemické činidlá -  prevádzkové náklady sú na minime!

Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia

Integrovaný ultrazvukový zdroj vyvoláva vibráciu meracích okien. Vibrácia v ultrazvukovom kmitočte bráni tvorbe povlaku a zanášaniu meracích okienok. To zabezpečí počas celej doby životnosti sondy spoľahlivé meranie. A netreba zabudnúť, že naviac nepotrebujete meniť žiadne stierače a tesnenia!

UV-VIS sondy

Sondy sú optimalizované pre komunálne ČOV av závislosti od modelu môžu merať dusičnany a TSS alebo až 3 uhlíkové parametre (CHSK,BSK, TOC)

NitraVis (TS)

Meranie dusičnano a voliteľne nerozpustených látok (TSS). Určená pre všetkých, ktorí potrebujú presné meranie dusičnanov.

recise Nitrate measurement.

 

  Model NitraVis 701 IQ NitraVis 701 IQ TS NitraVis 705 IQ NitraVis 705 IQ TS
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-720 nm
  Použitie (optimalizované   pre komunálne ČOV) Prítok, Aktivácia Prítok, Aktivácia Odtok Odtok
  Rozsah merania 0,0-150,0 NO3-N 0,0-150,0 NO3-N 
0,00-20,00 g/l TS
0,00-50,00 mg/l NO3-N 0,00-50,00 mg/l NO3-N 
0,0-900,0 mg/l TS
  Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET  
  System
182 a 2020 182 and 2020 182 and 2020 182 and 2020

 

NiCaVis

Súčasné meranie dusičnanov a až 3 uhlíkových parametrov (Podľa výberu: CHSK, DOC, TOC, BSK, UVT, SAC). Perfektná sonda pre monitorovanie odpadových vôd!

 

  Model NiCaVis 705 IQ
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-720 nm
  Použitie (optimalizované   pre komunálne ČOV) Odtok
  Rozsah merania 0,00 ... 50,00 mg/l NO3-N
0,0…800,0 mg/l CHSK (celk/rozp)
0,0…500,0 mg/l TOC
0,0…500,0 mg/l DOC
0,0…500,0 mg/l BSK
0,0…600,0 m-1 SAK 254 (tot/dis)
0,0…100,0 % UVT 254
 Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET System 182 a 2020

 

UV senzory

Vysoké rozlíšenie týchto senzorov umožňuje presné diferenciáciu a meranie dusičnanov a dusitanov.

NitraVis NI

Súčasné meranie dusičnanov a dusitanov. Ideálna sonda pre monitoring a riadenie aktivácie.

  Model NitraVis 701 IQ NI NitraVis 705 IQ NI
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-390 nm
  Použitie (optimalizované   pre
  komunálne ČOV)
Prítok, Aktivácia Odtok
  Rozsah merania 0,0...150,0 NO3-N
0,00…75,00 mg/l NO2-N
0,00...50,00 mg/l NO3-N
0,00…25,00 mg/l NO2-N
 Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET System 182 a 2020

 

NiCaVis NI

Úplná flexibilita pre vaše meranie. Súčasné stanovenie dusičnanov, dusitanov a až 3 uhlíkových parametrov (podľa výberu: CHSK, BSK, TOC, DOC, SAC, UVT).

  Model NitCaVis 701 IQ NI NitCaVis 705 IQ NI
  Metóda merania Spektrálne meranie UV-VIS rozsah 200-390 nm
  Použitie (optimalizované   pre
  komunálne ČOV)
Prítok, Aktivácia Odtok
  Rozsah merania   0,0...150,0 NO3-N
  0,00…75,00 mg/l NO2-N
  0…20000/12500 mg/l CHSK (celk/rozpl)
  0…20000 mg/l TOC
  0…12500 mg/l DOC
  0…8000 mg/l BSB
  0…5000 m-1 SAK 254 (celk)
  0…100,0 % UVT 254
  0,00...50,00 mg/l NO3-N
  0,00…25,00 mg/l NO2-N
  0,0…800,0 mg/l CSB (celk/rozp)
  0,0…500,0 mg/l TOC
  0,0…500,0 mg/l DOC
  0,0…500,0 mg/l BSB
  0,0…600,0 m-1 SAK 254 (celk)
  0…100,0 % UVT 254
 Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET System 182 a 2020
 

späť

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: