in-situ ISE sondy

Meranie s ISE elektródami, rovnako ako meranie pH, je založené na ión selektívnych membránach pre rôzne typy iónov. WTW ISE elektródy, ktoré sú vyrábané podľa najnovších technológií a vedeckých poznatkov, zabezpečujú stabilné meranie počas celej svojej životnosti bez nutnosti kalibrácie! S viac ako 10 ročnými skúsenosťamií v oblasti merania ISE, WTW ponúka prvotriedny systém pre optimalizáciu čistiarní odpadových vôd, pokiaľ ide o účinnosť čistenia a spotrebu energie.

VARiON® Plus 700 IQ


 • Merania amoniakalného a duičnanového dusíka priamo v procese
 • Kompenzácie na draslík alebo chloridy
 • Bez odberu vzorky, bez reagencií
 • Bez kalibrácie, dlhodobo stabilné elektródy

 

 

VARION Plus 700 IQ je kombinovaná sonda pre iónovo selektívne meranie amónneho iónu a dusičnanov. Pre spoľahlivé výsledky je meranie automaticky kompenzované na koncentráciu draslíka alebo chloridov. Robustné elektródy majú dlhú životnoť a ľahko sa čistia.

Pre meranie stačí  elektródy namontovať do sondy a všetko ostatné funguje automaticky! Zobrazujú sa už kompenzované hodnoty. Je možné zobraziť aj hodnotu koncentrácie draslíka. Naviac sú hodnoty priamo k dispozícii pre výstup ako analógový signál 0/4- 20 mA alebo digitálnehy výstup (Profibus, Modbus RTU, Ethernet IP, aj Modbus TCP/IP).

 

 Meranie NH4-N    
 Vhodné elektródy  Referenčná elektróda  VARiON®Plus Ref
   Meracia elektróda  VARiON®Plus NH4
   Kompenzačná elektróda  VARiON®Plus K
 Rozsah meranie/ rozlíšene  NH4-N  1 ... 2,000 mg/l / 1 mg/l;
 0.1 ... 100 mg/l / 0.1 mg/l
   NH4+  1 ... 2,580 mg/l / 1 mg/l;
 0.1 ... 129.0 mg/l / 0.1 mg/l
 Rozsah merania  K+  1 ...1,000 mg/l / 1 mg/l
 Meranie NO3-N    
 Vhodné elektródy  Referenčná elektróda  VARiON®Plus Ref
   Meracia elektróda  VARiON®Plus NO3
   Kompenzačná elektróda  VARiON®Plus Cl
 Rozsah meranie/ rozlíšene  NO3-N  1 … 1,000 mg/l / 1 mg/l;
 0.1 ... 100 mg/l / 0.1 mg/
l
  NO3-  5 … 4,500 mg/l / 1 mg/l;
 0.5 ... 450.0 mg/l / 0.1 mg/l
 Rozsah merania  Cl-  1 ...1,000 mg/l / 1 mg/l
 Meranie teploty a  
 kompenzácia
 Vstavaný NTC termistor,
 Rozsah
 Presnosť 
 Rozlíšenie

 0 °C … +40 °C,
 ±0.5 K, 
 0.1 K, t95 < 20 s

 

AmmoLyt® Plus

 • In situ sonda amoniakálneho dusíka s kompenzáciou na K+
 • Bez kalibrácie dlhodobo stabilná
 • Bez chemikálií
 • Krátka doba odozvy

 

 

So sondou Ammolyt je možne priamo v procese merať zaťaženie amoniakálnym dusíkom. Odpadajú časovo náročné kroky, ako je odber a príprava vzoriek. Pre spoľahlivé meranie je hodnota NH4-N kompenzovaná na koncentráciu K+ , ktorá môže byť súčasne zobrazená na displeji. To umožňuje energeticky optimálnu prevádzku čistiarne odpadových vôd  na základefektívneho ovládania dúchadla. Vďaka zníženiu prevádzkových nákladov môže byť investícia do meracej sondy rýchlo návratná.

Teraz je možné merať so sondou  Ammolyt Plus aj vody s vysokým zaťažením NH4-N - až do 2.000 mg/l  napríklad v kalovej vode z odstredivky a iných procesných vodách!

 Meranie NH4-N    
 Vhodné elektródy  Referenčná elektróda  VARiON®Plus Ref
   Meracia elektróda  VARiON®Plus NH4
   Kompenzačná elektróda  VARiON®Plus K
 Rozsah meranie/ rozlíšene  NH4-N  1 ... 2,000 mg/l / 1 mg/l;
 0.1 ... 100 mg/l / 0.1 mg/l
   NH4+  1 ... 2,580 mg/l / 1 mg/l;
 0.1 ... 129.0 mg/l / 0.1 mg/l
 Rozsah merania  K+  1 ...1,000 mg/l / 1 mg/l
 Meranie teploty a  
 kompenzácia
  Vstavaný NTC termistor,
 Rozsah
 Presnosť 
 Rozlíšenie

 0 °C … +40 °C,
 ±0.5 K, 
 0.1 K, t95 < 20 s

 

NitraLyt® Plus

 • In situ sonda dusičnanov s kompenzáciou na chloridy
 • Bez kalibrácie dlhodobo stabilná
 • Bez odberu a prípravy vzorky

 

 

So sondou NitraLyt je možne merať priamo v procese merať zaťaženie dusičnanovým dusíkom.  Merané hodnoty sú okamžite k dispozícii, čo je optimálne pre efektívne riadenie procesov. Ďalšou výhodou týchto IQ Sensor Net sond sú nízke obstarávacie náklady.

Meranie NO3-N    
 Vhodné elektródy  Referenčná elektróda  VARiON®Plus Ref
   Meracia elektróda  VARiON®Plus NO3
   Kompenzačná elektróda  VARiON®Plus Cl
 Rozsah meranie/ rozlíšene  NO3-N  1 … 1,000 mg/l / 1 mg/l;
 0.1 ... 100 mg/l / 0.1 mg/
l
  NO3-  5 … 4,500 mg/l / 1 mg/l;
 0.5 ... 450.0 mg/l / 0.1 mg/l
 Rozsah merania  Cl-  1 ...1,000 mg/l / 1 mg/l
 Meranie teploty a  
 kompenzácia
 Vstavaný NTC termistor,
 Rozsah
 Presnosť 
 Rozlíšenie

 0 °C … +40 °C,
 ±0.5 K, 
 0.1 K, t95 < 20 s

 

Voliteľne - čistenie tlakovým vzduchom

Pre aplikácie, kde dochádza k extrémnemu znečisteniu, WTW ponuká možnosťdoplniť merací systém čistením tlakovým vzduchom. Prúd stlačeného vzduchu smeruje efektívne do meracích elektród a tak efektívne odstraňuje nečistoty a zabraňuje ich zanášaniu.

späť

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: