Viskozimetria

Viskozita je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje vnútorné trenie kvapaliny. Čím väčšia je viskozita kvapaliny, tým viac je brzdené jej prúdenie a tým viac je brzdený pohyb telesa v takejto kvapaline.Špeciálnym prípadom sú newtonovské kvapaliny, ktorých viskozita nezávisí od podmienok šmyku. Najpresnejším prístrojom - a teda referenčnou technikou - na stanovenie viskozity takýchto newtonovských kvapalín sú sklenené kapilárne viskozimetre. Medzi výhody patrí vysoká chemická odolnosť a nízka tepelná rozťažnosť skla DURAN®, čo vedie k roky platnej kalibrácii takmer nezávislej od teploty.
Pretože viskozita silne závisí od teploty, presné meranie viskozity vyžaduje vždy presnú reguláciu teploty ± 0,02 ° C.
Kapilárny viskozimeter sa používa najmä v petrochemických výrobkoch, pri analýze polymérov (číslo viskozity, vnútorná viskozita) a vo farmácii.

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: