Turbidimetre

WTW ponúka štyri modely: 2 prenosné, každý buď s IR alebo halogenovou lampou a 2 laboratórne prístroje s IR alebo halogénovým zdrojom svetla :

 

Pre kontrolu kvality je zákal zásadným parametrom v mnohých odboroch. Zákal je zvlášť dôležité sledovať v pitnej  a odpadovej vode, vo výrobe nápojov, při galvanizácii a petrochemických aplikáciách.

Svetlo prechádzajúce kvapalinou, ktorá obsahuje nerozpustené látky, ako napr. riasy, prach, mikróby a iné nerozpustené častice, je nimi čiastočne absorbované a ďalej rozptýlené. Turbidita vzrastá s množstvom nerozpustených látok obsiahnutých vo vzorke. Tvar, veľkosť a skladba častíc tiež ovplyvňujú zákal . Turbidita / zákal sa určuje v závislosti na množstvo svetla prechádzajúceho vzorkou. Meranie rozptýleného svetla pod uhlom 90 ° sa ukázalo ako najpresnejšia metóda, najmä pri nízkych meracích rozsahoch. Prístroje, ktoré pracujú na tomto princípe merania, sa nazývajú ako nefelometrické.

 

Měření zákalu s kapesním multiměřičem Multi 3430

Teraz je napr. možné merať zákal aj s prenosným digitálnym prístrojom Muti 3430 a novou zákalovou IDS sondou VisoTurb 900 P - prenosné riešenie s využitím v teréne a v procesnom meraní prípravy pitnej vody. Viac tu.

Všeobecný prehľad o meraní zákalu a nami dodávaných prístrojoch nájdete tu. 

Prehľad teoretických základov a praktických aplikácií meraní tu (anglicky).

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: