Servis WTW

Stále viacej prezieravých zákazníkov využíva naše Preventívno Technické Prehliadky (PTP). Prečo to tak je, sa musíte spýtať priamo našich klientov, ale tu je možno niekoľko dôvodov: 

 • spotr. materiál a všetko potrebné k Vašemu meraniu so zľavou oproti cenníku
 • neúčtujeme Vám žiadne cestovné ani kilometrovné
 • obdržíte od nás merací protokol, osvečujúcí technické parametre Vašeho zariadenia. Naše testovacie prostriedky a prístroje sú pre tento účel zvlášť overované a pravidelne každý rok kontrolované podľa príslušných metrologických  predpisov a noriem ISO.
 • spravidla môžete predísť neočakávaným výpadkom v prevádzke zariadenia a termíny návštev si s nami v predstihu dohodnúť a naplánovať
 • spotrebné diely a materiály, nutné k vykonaniu PTP, sú už započítané v cene (kalibračné pufre a štandardy, membránové hlavice, atď.)
 • cena PTP je pevná a poznáte ju dopredu, náklady si môžete predom, ako fixné, naplánovať.

Čítajte ďalej a uvidíte, že se Vám taký zásah vyplatí ....

Preventivno Technická Prehliadka - cena je pevne daná a nemenná!
Napríklad. prenosný analógový prístroj s elektródou

 • celková funkčná kontrola prístroja
 • kontrola stavu napájania, ev. výmena akumulátora a batérií
 • vyčistenie kontaktných polí a svoriek
 • kontrola funkčného stavu elektródy (overenie strmosti, rýchlosť odozvy, ASY)
 • vyčistenie, regenerácia elektródy vrátane výmeny elektrolytu, membrány, atp.
 • dodávka spotrebných materiálov, elektród so zľavou 15%
 • vystavenie protokolu o kontrole technických parametrov s nameranými údajmi a vyhodnotenie s ohľadom na techn. dáta výrobcu
 • prehliadky sú vykonávané u zákazníka po celej SR, tzn., že cena obsahuje aj paušálnu sumu za cestovné servisného technika
 • termíny konkrétnych PTP je potrebné spresniť najmenej s predstihom 3 týždňov

PTP popis

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: