pH metre/ ORP


Definícia hodnoty pH je daná ako záporne vzatý logaritmus aktivity vodíkových iónov. V tejto kategórii nájdete všetko potrebné pre meranie pH, t.j. prenosné terénne aj laboratórne pH metre, pH elektródy, pH pufre a potrebné príslušenstvo.


Stanovenie hodnoty pH patrí vôbec k najčastejším požiadavkám v procesnom, laboratórnom aj terénnom meraní v bežnej praxi. Hodnotu pH nemôžeme merať priamo, jedná sa spravidla o elektrické meranie neelektrickej veličiny na elektrochemickom princípe. Merací reťazec má v takom prípade 2 hlavné články - milivoltmeter (pH meter) a pH sondu, ktorá generuje napätie v závislosti od pH vzorky, do ktorej je ponorená.

pH meter

je presný milivoltmeter, ktorý zobrazuje analógový signál napätia z pH elektródy v mV, resp. v jednotkách pH a ktorý môže mať celý rad vedľajších funkcií (pamäť dát, hodiny reálneho času ...).  Najnovšie digitálne pH metre  vlastne len zobrazujú výstupný signál z príslušnej pH sondy, v ktorej je integrovaný zodpovedajúci A / D prevodník a na vstup merača sa tak môžu pripojiť výhradne digitálne sondy . Digitálne merače môžeme mať aj viackanálové (s viacerými vstupmi) a teda môžeme súčasne merať s viacerými digitálnymi sondami. Všeobecne vzaté, môžeme na vstup digitálneho merača pripojiť rôzne digitálne sondy (WTW IDS sondy) pre rôzne parametre (pH, kyslík, vodivosť) a potom sa nám stane z takej zostavy pH meter, oximeter alebo konduktometer, alebo v prípade viacerých kanálových vstupov, multimeter - viacparametrový merač.

pH metre WTW sa vyrábajú pre použitie do terénu ako prenosné prístroje, alebo pre stacionárne použitie - ako prístroje laboratórne. Každý pH meter / pH sondu je potrebné pred prvým použitím nakalibrovať a preto sú pH metre a sondy WTW vybavené pamäťou kalibrácií a celým radom ďalších podporných funkcií, ktoré zaručujú kvalitu výrobcom deklarovaných parametrov merania a upozorňujú užívateľa na vzniknuté odchýlky a možné chyby.  
 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: