Online meranie

Už mnoho rokov je merací systém IQ SENSOR NET  merítkom v online meracej technike. Je vhodný pre riadiace systémy s analogovými výstupmi, rovnako ako aj pre systémy na platforme field bus.. Inovativne digitálne sondy v tomto systéme v sebe spajajú aktuálny technický stav a konštrukčný um v procesnom meraní. Terminal/controller MIQ/TC 2020 XT3G je nové a extrémne výkonné srdce každého systému IQ SENSOR NET 2020. Duálne procesorové funkcie integrované do každého MIQ/TC 2020 XT významne zvyšujú stabilitu systému.. Integrovaný USB interfejs umožňuje rychlejšiu výmenu dát  pomocou USB kľúča,  alebo priamym spojením s externým systémom. Nový 282 XT-4 system je ekonomickým riešením až pre 4 sondy. Z týchto dôvodov je IQ SENSOR NET najflexibilnějším digitálně pracujúcím systémom, ku ktorému je možné pripojiť  1 až 20 meracích sond podľa výberu.

Pre meranie a riadenie kvality odpadných vôd ponúka WTW svetovo najucelenějšiu radu sond pre meranie pH/ORP, kyslíka, vodivosti, dusíka, uhlíka, zákalu a nerozpustených látok s jedinečným ultrazvukovým samočistením, rozhranie voda-kal, ako aj kompletné príslušentvo pre inštaláciu.

Svojou kvalitou, spoľahlivosťou a prispôsobivosťou sa nové WTW analyzátory Alyza IQ pre meranie amoniakálneho dusíka a fosforečnanov, sondy a merače pre meranie, pH, ORP, rozpusteného kyslíka a vodivosti stali priemyslovými štandardami po celom svete.

Nejširší možný rozsah měřených fyz.- chem. parametrů

 

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: