On-site analyzátor

Analyzátor ortofosforečnanov P 700 IQ do vonkajšieho prostredia

 

P 700 IQ

Výhody na prvý pohľad

  • Nízka spotreba činidiel
  • Široký rozsah merania
  • Automatická kalibrácia
  • On-site inštalácia
  • Priame spojenie s IQ SENSOR NET
  • Kompaktný dizajn

Analyzátor IQ P 700 IQ je ďalšou "sondou" pre merací systém IQ SENSOR NET (System 2020 XT). Môže byť integrovaný rovnako, ako akákoľvek sonda tohto systému  do nových alebo už existujúcich systémov.

Analyzátor umožňuje  kontinuálne stanovenie orthofosforčnanov priamo v procese. To je optimálne riešenie pre riadenie chemického zrážania fosforu na čistiarňach odpadových vôd.

 

Technické parametre

  Rozsah merania Rozsah A: 0.05 ... 15.00 mg/l PO4-P
Rozsah B: 1...50 mg/l PO4-P
  Presnosť Rozsah A: +/- 2%, +/- 0.05 mg/l
Rozsah B: +/- 2% +/- 1 mg/l
  Čas odozvy t90 < 5 min.
  Spotreba reagencií 2500 ml zásobník na 8 mesiacov/ 4 mesiace pre merací rozsah (A)/(B) a pri 10 min intervale merania
  Kalibrácia Manuálna alebo automatická (voliteľne)

 

ďalšie informácie nájdete v letáku

 

Špecifické príslušenstvo

Filtrácia P 700 IQ

  • Kompaktný dizajn (voliteľne - membránová pumpa integrovaná v skrini analyzátora P 700 IQ)
  • Jednoduché a rýchle čistenie
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť


Filtračný modul je namontovaný na koľajnici tak, aby sa ľahko vyťahoval z nádrže pre prípadnú údržbu.

Výber z katalógu

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: