O firme

My o nás .... 

WTW vychádza a pokračuje vo vývoji a zavádzaní nových inovatívnych produktových línií, založených na našej osvedčenej technológii senzorov a analyzátorov. Tak môžeme na trhu opäť nastavovať nové a vyššie merítka štandardov a to nás napĺňa veľkou hrdosťou. Naše meracie prístroje sú v oblasti monitoringu a analýzy kvality všetkých druhov vôd svetovým etalónom kvality.

Laboratórne a prenosné prístroje

Program WTW ponúka svetovo najkomplexnejšiu výrobnú radu prístrojov pre meranie pH, redox, ISE, rozpusteného kyslíka/BSK/respirácie a konduktivity, ďalej prístroje pre meranie zákalu a fotometrie vrátane reagencií. Spektrum výrobkov zahŕňa, popri robustných, vodotesných prenosných prístrojoch a terénnych nezničiteľných prístrojoch, tiež ucelené rady laboratórnych prístrojov a príslušenstva, rovnako ako aj veľké množstvo úplne novo vyvinutých viacparametrových prístrojov podľa najnovších poznatkov v tejto oblasti techniky pre laboratórne a terénne aplikácie. MultiLine® prístroje predstavujú špičku v technickom vyhotovení meracích prístrojov. Farebné grafické displeje s vysokým rozlíšením poskytujú jednoduché a rýchle odčítanie meraných parametrov. Nová rada inoLab® laboratórnych prístrojov predstavuje vysoko výkonné digitálne viacparametrové prístroje, ktoré plne podporujú používanie inovovaných a nových digitálnych IDS senzorov. IDS senzory prevádzajú nameranú hodnotu priamo v senzore na digitálny signál a ten odovzdávajú na pripojený merací prístroj, čo umožňuje dosiahnutie najvyššej presnosti a komfortu merania. Tiež v prípade optických systémov ponúka WTW špičkovú technológiu v spektrálnych fotometroch rady photoLab® 6000 pre UV a VIS oblasť. 

Online systémy

IQ Sensor Net predstavuje už veľa rokov štandard pre online meraciu techniku. Je vhodný, ako pre klasické meracie systémy s analógovými výstupmi, tak aj pre bus techniku. Progresívne digitálne senzory v tomto systéme predstavujú najmodernejší stav techniky.

Významné udalosti v histórii spoločnosti:

 1997 Založenie WTW Česká republika

• Nové laboratórne fotometre photoLab® zjednocujú presnosť merania s obslužným komfortom.

1999 Založenie WTW Slovensko

• Nová rada laboratórnych prístrojov inoLab® v 3 funkčných úrovniach nastavuje nové meradlo pri meraniach pH, rozpusteného kyslíka, konduktivity, ISE a teploty.

2001 Založenie WTW Poľsko

• IQ SENSOR NET – multiparametrový merací systém dáva neobmedzené možnosti pre online meranie

• Nové senzory pre meranie zákalu a koncentráciu pevných častíc - VisoTurb® a VisoLid®

2006  VARiON multisenzor pre amónne a dusičnanové ionty s dynamickou kompenzáciou

2007  Nový optický kyslíkový senzor FDO® 700 IQ pre online meranie kyslíka vo vode

• Nové spektrálne fotometre rady photoLab® 6000 zjednocujú systematickú a spektrálnu analytiku s osvedčeným zaistením kvality AQA

2008 IQ SENSOR NET systém sa ďalej vyvíja:

• Nový Terminál/Kontrolér 2020 XT s USB a duálnou procesorovou funkciou

• Systém 182 XT-4 vhodný až pre 4 senzory

2009 Nové ProfiLine jednoparametrové vreckové prístroje – robustnosť a komfort obsluhy na najvyššej úrovni

2010 MultiLine® IDS – nový digitálny svet

• MultiLine® – digitálne multiparametrové vreckové prístroje

• FDO® 925 – nový optický kyslíkový senzor do terénu a pre laboratóriá

2011 InoLab® Multi IDS – IDS technika pre laboratóriá

2012 IQ SENSOR NET systém novinka:

• Terminál/Kontrolér MIQ/MC2

2012  UV-VIS senzory – ďalšia generácia: CarboVis®, NitraVis® a NiCaVis® s novou optikou, integrované ultrazvukové čištenie, vysoko odolné materiály

• IFL 700 IQ - senzor hladiny kalu pre manažment kalu na čistiarňach odpadových vôd

• P 700 IQ - nový analyzátor PO4 - P

• UV - VIS senzor celkom nového typu pre meranie dusitanov NiCaVis® 70X IQ NI

2013 Rozšírenie nášho portfólia  o produkty Ebro a MJK

2016 Terminál/Kontrolér MIQ/MC3

2018 Systém 282/4 

2019 Alyza IQ - nový analyzátor PO- P


 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: