NOx sondy - NOVÉ!!!

UV 700 IQ NOx

Bezúdržbové meranie dusičnanov, bez opotrebovania dielov s novou sondou NOx od WTW.

  • Bez výmeny tesnení alebo stierača  vďaka bezúdržbovému WTW ultrazvukovému systému čistenia
  • Žiadne riziko prenikania vody -dokonale vodotesné telo sondy
  • Žiadna korózia - telo sondy z titánu

 

Nová sonda UV 70x IQ NOx slúži pre stanovenie dusičnanov na základe merania absorpcie v UV oblasti pri vlnových dĺžkach pod 250 nm. Pomocou referenčného lúča sa odstraňuje vplyv zákalu vzorky.

Táto cenovo priaznivá sonda je vhodná najmä pre riadenie procesu prerušovaného prevzdušňovania v aktivačnej nádrži. Naviac ju môžete použiť pre monitoring dusičnanov v riekach a jazerách.

 

Technické parametre

  Model UV 701 IQ NOx UV 705 IQ NOx
  Metóda merania Meranie absorbancie v UV oblasti
  Použitie (optimalizované   pre
  komunálne ČOV)
Prítok, Aktivácia Odtok
  Rozsah merania 0,0...100,0 mg/l NO2+3-N 0,00...20,00 mg/l NO2+3-N
  Rozlíšenie 0,1 mg/l NO2+3-N 0,1 mg/l NO2+3-N
  Kompenzácia na zákal vzorky
 Čistenie Bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia
  Materiály Telo sondy: Titán, PEEK 
Meracie okienka: Zafírové sklo
  IQ SENSOR NET System 182 a 2020

Ďalšie informácie nájdete v našom  letáku

 

Unikátny bezúdržbový WTW ultrazvukový systém čistenia

 

Integrovaný ultrazvukový zdroj vyvoláva vibráciu meracích okien. Vibrácia v ultrazvukovom kmitočte bráni tvorbe povlaku a zanášaniu meracích okienok. To zabezpečí počas celej doby životnosti sondy spoľahlivé meranie. A netreba zabudnúť, že naviac nepotrebujete meniť žiadne stierače a tesnenia!

 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: