IQ SENSOR NET

Merací systém pre čistiarne odpadových vôd a priemyselné aplikácie


  • Plug & Play

  • Digitálny modulárny merací systém

  • Univerzálne pripojenie sond

  • Široký sortiment dĺžok káblov

  • Meranie na mieste alebo senzorová sieť

  • Systém 281 - cenovo výhodný kontroler s jedným digitálnym vstupom

  • Systém DIQ / S 282 (4) - perfektný systém až pre 4 sondy podľa výberu

  • Systém 2020 - jedna sieť až  pre 20 parametrov a USB rozhranie

 

Univerzálny:

Jeden systém pre všetky parametre umožňuje flexibilné a pre prax orientované riešenia

 

Bezpečný: 

Digitálne sondy odolné voči poruchám zaručujú optimálnu kontrolu procesu

 

Jednoduchý:

Plug & play pripojenie pre každú sondu IQ

 

S výhľadom do budúcnosti:

Kedykoľvek rozšíriteľný - aj pre nové budúce sondy a komponenty

 

Merané parametre:

Kyslík, pH / ORP, vodivosť, zákal / TSS, amoniakalny dusík, dusičnany, dusitany, fosforečnany, DOC, UVT, CHSK, BSK, TOC, SAC, hladina kalu

 

Systémy

 

System 281

 

System 282/4

 

System 2020

  Pripojiteľné
  sondy

1

 

až  4

 

až 20

 
  Prúdové  
  výstupy a relé


2 x (0) 4–20 mA 
3 x relé

 


až  5 x (0) 4–20 mA 
až  6 x relé

 


až 48 x (0) 4–20 mA 
a relé (dohromady)

  Komunikácia
  po zbernici

nie
 

 

PROFIBUS,
MODBUS RTU
 Ethernet/IP, MODBUS TCP, PROFINET

 

PROFIBUS, MODBUS RTU, Ethernet/IP, MODBUS TCP, PROFINET


Parametre

 

 

 

 

 

 


Kyslík, pH/ORP,

Vodivosť, Teplota,

Zákal

 

 

 

 

 


Kyslík, pH/ORP,

Vodivosť, Teplota,

Zákal/TSS, N-NH4,

N-NO3, N-NO2, P-PO4,

DOC, UVT, CSB,

BSB, TOC, SAC

rozhranie voda-kal

 


Kyslík, pH/ORP,

Vodivosť, Teplota,

Zákal/TSS, N-NH4,

N-NO3, N-NO2, P-PO4,

DOC, UVT, CSB,

BSB, TOC, SAC,

rozhranie voda-kal

  USB-interfejs

nie

 

ano

 

áno

  Data logger

nie

 

ano

 

525.600 záznamov

 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: