Datalogery

 

Dátové záznamníky, čiže datalogery, sú technické prostriedky s technikou a softvérom pre časové snímanie a záznam fyzikálnochemických veličín s možnosťou ich následného spracovania a vyhodnotenia.

WQL série (záznam pH, Cond)

 

 

 

 

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: