BSK vlastné meranie

Respirácia / Stanovenie bioplynu  s OxiTop® a OxiTop® Control

 

OxiTop® IS 6, IS 12

 • Vysoko presné
 • Automatické ukladanie nameraných hodnôt po dobu 5 dní
 • prenosné
 • rozšíriteľné

 

 

 

 

Kompletné súpravy pre 6 alebo 12 paralelných meraní


Meranie s použitím OxiTop® je založené na meranie tlaku v uzavretom systéme: mikroorganizmy vo vzorke, spotrebúvajú kyslík a produkujú CO2; CO 2 je absorbovaný s NaOH, čo vytvára podtlak, ktorý môže byť meraný ako BSK hodnota v mg/l. Objem vzorky sa riadi podľa očakávanej hodnoty BSK5. Zmenou objemu vzorky je možné marať až do 4000 mg / l. OxiTop® hlavičky (zelené a žlté sú technicky rovnaké a služia len na rozlíšenie napríklad prítoku a odtkou z ČOV ) majú AutoTemp funkciu pre prípade, že počiatočná teplota vzorky je príliš nízka. Začiatoku merania sa automaticky posunie o najmenej 1 hodinu, kým sa nedosiahne konštantná teplota. Okrem automatického ukladania 5 nameraných hodnôt (1 hodnota za deň), je možné čítať po dobu 5 dní alebo po jej skončení v každom momente ďalšie merané hodnoty, čo umožňuje sledovanie kontrolných hodnôt BSK alebo meranie po dlhšiu dobu ako 5 dní.

 

Rozsah merania

0 ... 40 digit
čo podľa objemu vzorky odpovedá
0 ... 40 / 80 / 200 / 400 / 800 / 2000 / 4000 mg/l BOD

späť 


BSK vlastné meranie – pre veľké množstvo vzoriek

 • Riadené kontrolérom
 • Až 100 paralélnych vzoriek
 • Štatistické vyhodnotenie 
 • Automatické ID vzorky

 

Výsledkom cieľavedomého pokračovania vývoja úspešnej koncepcie OxiTop® je ručný kontrolér OC 100 so softvérovým riadením funkcií a infračerveným rozhraním pre vnútornú komunikáciu v systéme. V tomto systéme sa môže z riadiacej jednotky súčasne začať meranie až so 100 meracími hlavicami, tiež združenými do skupín, spravovať a ukladať ich dáta a na veľkom displeji sledovať graficky priebeh merania. S káblom AK-540/B (obj. číslo 902 842) a komunikačným programom Achat OC (obj. Číslo 208 990) je možné dáta preniesť na PC pre ďalšie spracovanie a dokumentáciu. Pre užívateľov, ktorí vedľa BSK majú požiadavky aj na iné aplikácie, je správnou voľbou OxiTop® Control S6 / S12 s riadiacou  jednotkou OC 110.

späť 


Kontrolné jednotky OC 100 / OC 110

 • Súčasná správa vzoriek s možným združovaním do skupín až pre 100 meracích hlavíc OxiTop®-C.
 • Vyvolanie dát paralelných vzoriek so štatistickým vyhodnotením alebo ako jednotlivé dáta.
 • Automatické výpočty a grafické zobrazenie hodnôt BSK.
 • Prenos dát tiež cez sklenené dvere termostatovaných skríň.
 • Protokolovanie a dokumentácia dát v PC pomocou komunikačného programu Achat OC.
 • GLP a AQA so skúšobnými intervaly pre kalibráciu s kalibračnými tabletami OxiTop®-PM

 

Počet údajov pre meranie 180 … 360 (v závislosti od trvania)
Doba merania 0.5 h … 99 dní

späť 


Meracia hlavica OxiTop ® - C

 • Meracia hlavice OxiTop® -C obsahuje, namiesto displeja a tlačidiel, infračervené rozhranie, cez ktoré komunikuje s riadiacou jednotkou OC 100 alebo OC 110.
 • "Zamierením" kontroléru na hlavicu OxiTop®-C, môže byť hlavica identifikovaná a odštartovaná, môžu byť vyvolané vnutorné dáta na čítanie, alebo zmazanie, alebo zobrazený ich priebeh.
 • Označovanie vzoriek prebieha automatickým očíslovaním, čo platí aj pre paralelné vzorky. Tým odpadá popisovanie a etiketovanie. Okrem toho sa môžu jednoduchým spôsobom vykonať štatistické vyhodnotenia paralelných vzoriek.
 • Meracia hlavica OxiTop®-C je vybavená funkciou AutoTemp, aby štart príliš chladných vzoriek mohol byť do vytemperovania odložený až o 4 hodiny. Funkciu možno pri štandardnom meraní BSK vypnúť.
 • Meracia hlavica uloží do svojej pamäte až 360 dátových viet. Podľa nastavenej doby merania (0,5 až 99 dní) sa dáta automaticky ukladajú v zodpovedajúcom časovom odstupe.
 • Zabudované tlakové čidlo zaznamenáva rozdiely tlaku v intervale pracovného rozsahu 500 až 1350 hPa.

 

Princíp merania Manometrický s tlakovým čidlom
Meranie BODn
Rozsah tlaku 500 - 1350 hPa
Presnosť ±1% z hodnoty alebo ±1 hPa
Rozlíšenie 1 hPa (zodpovedá 0.7% z meracieho rozsahu BSKn)

späť 


 

Máte otázku k tejto téme?

OFICIÁLNY DISTRIBÚTOR A SERVISNÝ PARTNER PRE: